Baggrund

 

Det Danske Legeinstitut blev oprettet i august 2011. Det er et dansk konsulentfirma, der baserer sig på den nyeste forskning om leg.

 

Formålet med instituttet er at udbredde kendskabet til og erfaringer med leg i organisationer. Det gøres gennem foredrag, bogudgivelser, artikler og konsulentbistand, hvor organisationer og ansatte hjælpes til at blive mere innovative og kreative gennem brug af blandt andet leg.

 

Leg er ikke kun for sjov, noget der hører barndommen til. Legen har også sin egen alvor ift. os som voksne, som gør den til en vigtig parameter for organisationers udvikling i en globaliseret og hyperkompleks verden.

 

Gennem leg bliver vi i stand til at bruge vores fantasi. Vi bliver mere kreative og dermed innovative. I kraft af legen opstår der en anden læringsdybde, ligesom vi lærer at lære i det hele taget gennem leg, hvilket er afgørende for vores fortsatte evne til at udvikle os selv som individ og menneske og organisationer som helhed.

 

Ved hjælp af legen får vi en palet af udtryksmuligheder stillet til rådighed, som hjælper os til at forstå og gøre os forståelige overfor hinanden. Eller sagt på en anden måde, så understøtter legen dialogen, relationen, samarbejdet og det samskabende mennesker imellem.

 

I legen glædes vi, vi får fornyet energi og hjælpes til at se os selv og hinanden og blive seende. I legen er vi ikke kun sammen som professionelle men også som mennesker, der vil hinandens bedste, hvilket understøtter vores evne til at udvikle stærke teams og opleve meningsfuldhed.

Copyright © All Rights Reserved